کلیدواژه‌ها = ذاتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی دیدگاه علامه طباطبائی و استاد مصباح یزدی دربارة عوارض ذاتی

دوره 11، بهار 98 -مسلسل 39، بهار 1398، صفحه 55-78

اکبر اسدپور؛ یارعلی کرد فیروزجایی


2. معنا و لوازم حق تکوینی و حق اعتباری

دوره 6، پاییز 93 - مسلسل 21، پاییز 1393، صفحه 152-183

سید محمود نبویان


3. توجیه شرایط مقدمات برهان

دوره 1، پاییز 88 - مسلسل 1، بهار 1388، صفحه 127-152

عسکری سلیمانی امیری