کلیدواژه‌ها = عالم مثال
تعداد مقالات: 1
1. رمزگشایی از نمادها در داستان های سهروردی بر پایۀ مبانی فلسفی حکمت اشراق

دوره 7، پاییز 94 - مسلسل 25، پاییز 1394، صفحه 205-231

مهدی همازاده؛ سیدابوالقاسم حسینی ژرفا