کلیدواژه‌ها = حرکت جوهری انسان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فلسفی توبه در پرتو حرکت جوهری از منظر انسان‌شناسی صدرایی

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، زمستان 1397، صفحه 213-238

جواد نظری؛ هادی ملک‌زاده