بررسی رویکرد ویلیام آلستون در توجیه باور دینی، آثار و نتایج الاهیاتی و معرفتی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم. قم، ایران

2 دانشیار ، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

10.22081/pwq.2020.68896

چکیده

 
توجیه معرفت و باور دینی و فرایند آن از جمله مباحث مهم در معرفت شناسی است. از جمله راه‌هایی که در دوره معاصر برای توجیه باور دینی از سوی برخی فیلسوفان دین ارائه شده است، استفاده از تجربه دینی است. در این روش، تجربه دینی، نقش باورهای مبنایی برای توجیه باورهای روبنایی را ایفا می‌کند. ویلیام آلستون از آن دسته فیلسوفانی است که توجیه برخی از باورهای دینی را به واسطه حس حضور خداوند و تجربه او در زندگی روزمره انسان‌ها می‌داند. به نظر او، این تجربه دینی، به معنای عمومی است که مخصوص عرفا و اولیای الهی نیست. البته این نحوه استناد و اعتبار آن، به واسطه آن است که این استناد نوعی رویه باورساز اجتماعی تثبیت شده است و از سوی دیگر، تمام رویه‎های باورساز قابل اعتماد و استناد به آنها، معقول است. آلستون با این کار، مبادی برهان را توسعه داده است. این رویکرد دارای یک سری آثار و نتایج معرفتی و الاهیاتی است و برای کسانی که این رویه را بپذیرند، این ثمرات قابل دست یابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

William Alston's Approach to Justify Religious Belief, Its Theological and Epistemological Results

نویسندگان [English]

  • HASAN REZAEI 1
  • . . 2
1 BAQER AL OLOOM. QOM. IRAN
2 .
چکیده [English]

The justification of knowledge and religious belief and its process is one of the important topics in epistemology. The use of religious experience is one of the ways in which contemporary religious beliefs have been presented by some philosophers of religion in order to justify religious belief. In this way, religious experience plays the role of beliefs as a basis for justifying superstitious beliefs. William Alston is one of the philosophers who justify some religious beliefs because of the presence of God and his experience in the daily lives of humans. In his opinion, this religious experience is in the general sense, which is not special for divine gentiles. Of course, this way of citing and validating it is due to the fact that this citation is a kind of social-confidence belief stabilized and, on the other hand, it is reasonable to use all credible believer procedures and citing them. With this, Alston has developed a source of proof. This approach has a series of works and epistemological and theological outcomes, and for those who accept this, these fruits can be achieved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alston
  • Justify
  • Religious Belief
  • Religious Experience