نویسنده = محمدتقی یوسفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ضرورت عقلی امامت از دیدگاه امام هادی(ع)

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، زمستان 1397، صفحه 239-264

محمدتقی یوسفی؛ محمد کبیری ارانی


2. ادراکات فطری در منظومه معرفتی ملاصدرا

دوره 7، زمستان 94 - مسلسل 26، بهار 1395، صفحه 127-161

محمدتقی یوسفی؛ مرضیه عظام نژاد