آمار فصلنامه

تعداد دوره ها

12

تعداد شماره‌ها

40

تعداد مقالات

303

تعداد نویسندگان

 368

تعداد مشاهده مقاله

 215,297

تعداد دریافت فایل مقاله

 106,188

 

 براساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، درزمان بارگذاری مقاله مبلغ  یکصد هزارتومان (100/000 )

 و پس از تأیید نهایی ، قبل از چاپ  مبلغ سیصد هزار تومان ( 300/000 ) 

 از طریق درگاه پرداخت سامانه دریافت می گردد

شماره جاری: دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44 - شماره پیاپی 44، پاییز 1399، صفحه 1-182 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه باقرالعلوم علیه‌ السلام

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2008-9309

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان