آمار فصلنامه

تعداد دوره ها

12

تعداد شماره‌ها

40

تعداد مقالات

303

تعداد نویسندگان

 370

تعداد مشاهده مقاله

 218,161

تعداد دریافت فایل مقاله

 108,132

 

 براساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، درزمان بارگذاری مقاله مبلغ  یکصد هزارتومان (100/000 )

به شماره کارت 6037691980034276 به نام دانشگاه باقرالعلوم (ع)واریز نموده

و فیش آن را به صورت خوانا به ایمیل faslnameh@yhoo.com  ارسال نمایید.

و پس از تأیید نهایی, قبل از چاپ   مبلغ دویست هزار تومان ( 200/000 ) دریافت می گردد

شماره جاری: دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44 - شماره پیاپی 44، پاییز 1399، صفحه 1-182 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه باقرالعلوم علیه‌ السلام

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2008-9309

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان