نویسنده = زینب لقمان‌نیا
تعداد مقالات: 1
1. علم و ایمان به عقاید دینی و رابطه آن دو از منظر امام خمینی

دوره 5، پاییز 92 - مسلسل 17، پاییز 1392، صفحه 7-38

عبدالحسین خسروپناه؛ علی شفابخش؛ زینب لقمان‌نیا