نویسنده = اسدالله کردفیروزجائی
تعداد مقالات: 2
1. ریشه‌یابی انسان کامل در روایات شیعه

دوره 8، تابستان 95 - مسلسل 28، پاییز 1395، صفحه 125-147

اسدالله کردفیروزجائی


2. واکاوی فلسفة خاتمیت از منظر روشنفکران

دوره 5، پاییز 92 - مسلسل 17، پاییز 1392، صفحه 125-158

اسدالله کردفیروزجائی