نویسنده = احمد واعظی
تعداد مقالات: 2
1. حقیقت مرگ، مرگ اندیشی و معنای زندگی

دوره 6، تابستان 93 - مسلسل 20، تابستان 1393، صفحه 155-183

احمد واعظی؛ محمد مهدی قائمی


2. از نسبی گرایی مفهومی تا نسبیّت حقیقت و صدق

دوره 5، بهار 92 - مسلسل 15، بهار 1392، صفحه 179-206

احمد واعظی