جریان‌شناسی فکری امامیه در ماوراءالنهر تا قرن پنجم هجری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

10.22081/pwq.2018.66116

چکیده

یکی از مباحث نیازمند مطالعات جدّی و پژوهش‌های روشمند در تاریخ کلام، شناسایی جریان‌های کلامی گوناگون در یک منطقة جغرافیایی است. دراین‏میان، حوزة ماوراءالنهر (بخشی از آسیای میانه) که مناطق گسترده‌ای را نیز دربردارد، هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و در باب علم کلام کمتر پژوهشی درباره آن سامان یافته است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی نشان می‌دهد برخی جریان‌های کلامی مدرسه کوفه، همچون جریان متکلمان محدّث با محوریت هشام بن حکم و جریان محدّثان با محوریت یعقوب بن یزید و ایوب بن نوح، و همچنین جریان حدیث‏محور مکتب قم و جریان عقل‌گرایی مکتب بغداد‏، چگونه به منطقة وسیع ماوراءالنهر راه یافته و از سوی چه شخصیت‌هایی تا قرن پنجم هجری در آن دیار پویا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mental Typology of Imamiyah in Mesopotamia to Fifth Century of Hijrah

نویسنده [English]

  • Alireza Zakizadeh Renani
Phd student at University of Religions and Denominations
چکیده [English]

A subject seriously worthy of study in the history of theology lies in various theological types of geographical regions. Meanwhile, Mesopotamia as an extended region has been hardly studied with regard to the field. This research with an analytico-descriptive method shows that how did some theological currents of Kufah School such as muhaddith theologians with Hesham`s leadership and muhaddithan theologians with Ya`qub ibn Zaid and Ayyub ibn Nuh`s leadership and hadith-based theologians of Qom`s school as well as rationalism of Baghdad`s school enter Mesopotamia and who developed them

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mesopotamia
  • Theological Currents
  • Mental Currents
  • Hesham Ibn Hakam`s Current
  • Baghdad`s Rationalism
  • Hadith-Based Current of Qom
  • Faryabi
  • Ayyashi
  • Abu Amr Kashshi