تأملات روش‌شناختی در کتاب «معرفۀ الله بالله لا بالاوهام الفلسفیۀ و العرفانیۀ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

10.22081/pwq.2019.66671

چکیده

مسئله اصلی این تحقیق، شناختی اجمالی از روش‌شناسی‌ کتاب «معرفۀ الله بالله لا بالاوهام الفلسفیۀ و العرفانیۀ» است. مدعای این کتاب «انحراف تام افکار فلسفی و عرفانی» است؛ به همین جهت بررسی روش آن برای قضاوت این ادعا، هدف مهمی است که در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی پی‌جویی شده است.
به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین معضل این کتاب «فقدان روش تحقیق مقبول»، است؛ نویسنده کتاب، اولاً در مقام نقد دیدگاه‌های فلسفی، متدولوژی صحیحی ندارد و به چالش‌هایی مانند «برداشت‌های غیر روشمند و ‌‌‌واضح‌البطلان از عبارات فلاسفه و عرفا»، «عدم توجه به اصطلاحات این دو علم» و «تحریف در عبارات صاحب نظران این دو علم» مبتلاست؛ ثانیاً نویسنده در مقام بناسازی نظام فکری جایگزین نیز توفیقی ندارد و معضل روش‌شناختی او «ارائه استدلال‌های ضعیف و عقیم» است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodological Reflections of the Book Ma`rifat Ullahi billah la bi al-Owham il-Falsafiyyati wa al-Irfaniyyah

نویسنده [English]

 • Mahdi Shajarian
Phd student at Baqer al-Olum University
چکیده [English]

The main issue of this research is a brief knowledge of the methodology of the book Ma`rifat Ullahi billah la bi al-Owham il-Falsafiyyati wa al-Irfaniyyah. In this book philosophical teachings and mystical teachings all have been claimed to be full distortion; therefore, the study of its method for assessing this claim is the goal of this paper followed by a descriptive-analytical method. Lack of a correct and logical method of study may be regarded as the most considerable failure of the book. As explained in the paper, the author of the work, when criticizing philosophical teachings has not used a reasonable method and, therefore, misunderstood philosophers and mystics` words, ideas and technical terms and distorted. In addition, when intending to propose a new system for the two fields, the author has not any success and his teachings and arguments may not be agreed with

کلیدواژه‌ها [English]

 • Methodology
 • Misleading Expressions
 • Distortion
 • Infinite Impossibility
 • of Miracle

عنوان مقاله [العربیة]

تاملات منهجیة حول کتاب «معرفة الله بالله لا بالأوهام الفلسفیة والعرفانیة

چکیده [العربیة]

تقوم هذه المقالة بتعریف مجمل من منهج الکتاب: «معرفة الله بالله لا بالأوهام الفلسفیة والعرفانیة»؛ الذی مدعاه انحراف کامل للأفکار الفلسفیة والعرفانیة، ولهذا السبب ینبغى دراسة منهجه للحکم على المدعى، وهذا ما نحن بصدده فی المقالة هذه بمنهج وصفی-تحلیلی.
ویبدو أن المشکلة الکبرى مع هذا الکتاب هو "عدم وجود منهج بحث مقبول" حیث أن الکاتب لیس لدیه منهجاً صحیحاً فی نقد الآراء الفلسفیة و یعانی من "فهم خاطئ و غیر منهجیة و واضح البطلان من کلمات الفلاسفة والعرفاء"، و "عدم الإنتباه إلى مصطلحات هذین العلمین" و "تحریف کلمات اکابر العِلمَین".
وثانیاً لیس ناجحاً فی تقدیم نظام الفکری البدیل و مشکلته "استدلالات ضعیفة وعقیمة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • المنهجیة
 • کلمات مضلة
 • التحریف
 • استحالة غیر متناهیة
 • صاحب المعجزة