بررسی انتقادی جایگاه نفس در انسان‌شناسی هایدگر از منظر حکمت صدرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم

3 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

10.22081/pwq.2020.68893

چکیده

«انسان» به مثابه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در اندیشۀ متفکران و فیلسوفان جایگاهی محوری دارد. نوع نگاه یک متفکر به انسان، منشأ تلقی‌های خاصی در بارۀ امور مربوط به او و جهان پیرامونی است. هایدگر یکی از دانشمندانی است که اندیشۀ او به طور جدی در جامعۀ فکری ایران و اروپا مورد توجه است. ازاین‌رو بررسی و ارزیابی نظرگاه وی به انسان دارای اهمیت است. مسئله اصلی ما در این نوشتار کشف نظر هایدگر درباره نفس است. بر این اساس در کنار تبیین نظر هایدگر دربارۀ انسان، نگاه حکمت صدرایی به انسان را نیز مطرح کرده و ابعاد انسان‌شناسی صدرایی را بازگو می‌کنیم. این امر بستر ارزیابی انتقادی انسان‌شناسی هایدگری را فراهم کرده و زمینه پاسخ به مسئله ما دربارۀ نفس را مهیا می‌‌سازد. سرانجام می‌بینیم که بخشی از محتوای اندیشه هایدگر حاکی از آن است که وی نفس را به مثابه جوهری مجرد در اندیشه خود لحاظ نمی‌کند. بااین‌همه در میان نوشتارهای هایدگر، گاه مطالبی وجود دارد که گویی اصل وجود نفس را پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of the Place of the Soul in Heidegger's Anthropology from a Perspective Hekmat Sadraei

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • mohammad taqi yosofi 2
  • Hassan Abdi 3
1 .
2 member of facultys of baqerogoloom un.
3 .
چکیده [English]

"Man" is one of the most important issues in the minds of thinkers and philosophers. A thinker's view of man is the source of certain perceptions about him and the world around him. Heidegger is one of the scientists whose ideas are seriously considered in the intellectual community of Iran and Europe. Therefore, it is important to examine and evaluate his view of man. Our main problem in this paper is to discover Heidegger's view of the soul. Accordingly, in addition to explaining Heidegger's view of man, we also present the view of Sadra's wisdom on man and recount the dimensions of Sadra's anthropology. This provides the basis for a critical assessment of Heidegger's anthropology and provides an answer to our question about the soul. Finally, we see that part of Heidegger's thought implies that he does not consider the soul as a single substance in his thought. However, among Heidegger's writings, there are times as if he had accepted the principle of the existence of the soul

کلیدواژه‌ها [English]

  • English Heidegger
  • existence
  • Sadra Anthropology
  • soul