کلیدواژه‌ها = عقل
تعداد مقالات: 4
1. تأملی فلسفی در باب نسبت فقه و اخلاق

دوره 11، بهار 98 -مسلسل 39، بهار 1398، صفحه 145-178

حسین سوزنچی


2. جایگاه وجودی و معرفتی عقل انسانی از منظر ابن‌عربی

دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36، پاییز 1397، صفحه 167-190

محمدمهدی گرجیان؛ مهدی بابایی المشیری


3. بررسی پیدایی نفس و ارتباط آن با جاودانگی در اندیشۀ ارسطو و ابن‏سینا

دوره 10، بهار 97 - مسلسل 35، پاییز 1397، صفحه 133-156

اعظم جانجان؛ سیدمحمد معصومی


4. مقایسه تطبیقی عقلانیت باورهای دینی از دیدگاه غزالی و ملاصدرا

دوره 8، تابستان 95 - مسلسل 28، پاییز 1395، صفحه 65-91

محسن جوادی؛ ملیحه محمودی بیات