کلیدواژه‌ها = حرکت جوهری
تعداد مقالات: 4
1. رویکرد وحدت‌گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس

دوره 11، پاییز 98 _ مسلسل 41، پاییز 1398، صفحه 105-128

اعظم مردیها؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


2. تحلیل فلسفی توبه در پرتو حرکت جوهری از منظر انسان‌شناسی صدرایی

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، زمستان 1397، صفحه 213-238

جواد نظری؛ هادی ملک‌زاده


3. ذومراتب بودن مرگ و تأثیر آن در تکامل نفس در حکمت متعالیه

دوره 10، تابستان 97 _ مسلسل 36، پاییز 1397، صفحه 35-60

نجمه السادات توکّلی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی