کلیدواژه‌ها = علامه طباطبائی
تعداد مقالات: 4
1. نقش تطهیر خیال در وصول به مقام توحید الهی از منظر علامه طباطبائی و آیت‌الله جوادی آملی

دوره 11، پاییز 98 _ مسلسل 41، پاییز 1398، صفحه 49-72

محمد مهدی گرجیان عربی؛ رقیه یوسفی سوته


2. بررسی خداشناسی از منظر وحی با تکیه بر المیزان

دوره 11، بهار 98 -مسلسل 39، بهار 1398، صفحه 7-30

روح‌الله آدینه


3. بررسی دیدگاه علامه طباطبائی و استاد مصباح یزدی دربارة عوارض ذاتی

دوره 11، بهار 98 -مسلسل 39، بهار 1398، صفحه 55-78

اکبر اسدپور؛ یارعلی کرد فیروزجایی


4. تحلیل نقش گرایش‌های ‌فطری در تصمیم‌گیری انسان از نظرگاه علامه طباطبائی

دوره 11، بهار 98 -مسلسل 39، بهار 1398، صفحه 117-144

مهران رضایی؛ سید مهدی امامی‌جمعه؛ محمد بیدهندی