کلیدواژه‌ها = مکاشفۀ صوری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر خیال در مکاشفات صوری از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 9، تابستان 96 - مسلسل 32، زمستان 1396، صفحه 87-116

مصطفی محبی؛ محمد ابراهیم نتاج


2. معیار عقل در ارزیابی مکاشفات صوری

دوره 7، پاییز 94 - مسلسل 25، پاییز 1394، صفحه 173-203

محمد ابراهیم نتاج