اهداف و چشم انداز

دانشگاه باقرالعلوم (ع) در سال 1366 رسماً تأسیس شد. هدف از تأسیس این دانشگاه، آموزش و پژوهش در زمینه علوم اسلامى - انسانى، تربیت نیروى انسانى متخصص با توجه به نیازهاى عینى جامعه اسلامى ایران و فراهم آوردن زمینه‏ها و امکانات آموزشى و تحقیقى در خصوص مسائل علوم دینى و انسانى در حوزه‏هاى علمیه است. دانشگاه در اجراى اهداف آموزشى خود، تاکنون رشته ‏هاى مختلفى، از جمله در زمینة علوم عقلی رشتة فلسفة دین و رشتة فلسفه و کلام اسلامی در مقاطع کارشناسى ارشد و فلسفة اسلامی در مقطع دکترى راه ‏اندازى کرده است. در زمینه پژوهش هدف بنیادین دانشگاهى، ایجاد روح تتبع و تحقیق در میان طلبه - دانشجویان است تا در سیر تحول و پژوهش به دوره‏اى از حیات اجتماعى و فرهنگى برسند که بتوانند خلأ علمى رشته ‏هاى مختلف علوم انسانى را متناسب با فرهنگ اسلامى پر کرده، راه را براى بازخیزى تمدن اسلامى هموار کنند. فصلنامه آیین حکمت، مجلّه‌ای علمی – پژوهشی است که از سوی گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم (ع) منتشر می‌گردد. این فصلنامه در قلمرو علوم عقلی با اهداف ذیل منتشر مى‏شود:

1. پاسخ‏گویى به نیازهاى عینى جامعه اسلامى ایران در زمینه مباحث عقلی؛

2. معرفى بنیادهاى نظرى و عقلانی معارف دینی و پاسخ به چالش‏هاى نظرى؛

3. تبیین مبانی عقلی تفکر اسلامى شیعى؛

4. تلاش در تولید فکر و اندیشه عقلی و فلسفی؛

5. ارتقاى سطح علمى استادان و تأمین منابع برخى از دروس رشته‌های علوم عقلی؛

6. زمینه سازى براى تأسیس و گسترش رشته‏هاى مورد نیاز در علوم عقلی؛

7. نقد و بررسى نظریه‏ ها و گرایشات مختلف در رشته‌های علوم عقلی و مکتوبات و متون مربوط؛

8. ارایه دستاوردها، یافته‏ ها و تولیدات فکرى محققان و اندیشمندان؛

9. بررسی اندیشه‏‌ها و جریان‏هاى عقل‌گرای معاصر به ویژه در جهان اسلام؛

10. زمینه‌سازى براى تضارب آرا و هم فکرى محققان در حوزه علوم عقلی؛

11. کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشى، علمى و تحقیقاتى و هم‏چنین میان پژوهشگران و کارشناسان علوم عقلی به منظور انتقال و تبادل آموخته ‏ها و تجربیات و کسب دستاوردهاى تازه علمى.

فصلنامه آیین حکمت از استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه جهت انتشار مقالات علمى، دعوت به همکارى کرده و هر گونه پیشنهاد و انتقاد ارباب معرفت و اصحاب قلم را ارج مى‏ نهد.