تماس با ما

راههای ارتباطی و شماره های تماس:

1. تماس با کارشناس و دبیر تحریریه فصلنامه [درباره موضوعات محتوایی مقالات]:

(أ) تلفن ثابت 32136528-025 (روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 12-10)

(ب) ارسال ایمیل به نشانی pwq@bou.ac.ir

 2. تماس با دفتر فصلنامه [در زمینه امور سامانه، پرداختی و ...]:

(أ) مدیر داخلی فصلنامه:  32136634-025 (در ساعات اداری شنبه تا پنج شنبه)

(ب) کارشناس اجرایی فصلنامه:  32136635-025 (در ساعات اداری شنبه تا پنج شنبه) 


CAPTCHA Image