تماس با ما

تماس با دفتر فصلنامه:

(أ) کارشناس امور فصلنامه آیین حکمت:  ارسال ایمیل به نشانی pwq@bou.ac.ir (در موارد ضروری تماس با شماره روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 10 تا 12)

(ب) کارشناس داخلی، دفتر نشر و چاپ : 5- 32136634 -025 (در ساعات اداری شنبه تا پنج شنبه) 


CAPTCHA Image