توجیه شرایط مقدمات برهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

منطق‌دانان برای مقدمات برهان علاوه بر یقینی بودن، شش شرط دیگر ذکر کرده‌اند. پرسشی که در این تحقیق بدان پاسخ داده می‌شود، این است که چرا منطق‌دانان علاوه بر یقینی بودن مقدمات، شروط دیگری را مطرح کرده‌اند. آیا آنان در افزودن این شرایط درصدد تحقق برهان بودن هر برهانی بوده‌اند یا اهداف دیگری را در نظر داشته‌اند؟ به‌نظر می‌رسد منطق‌دانان در بیان این شرایط، چند هدف متفاوت را تعقیب می‌نموده‌اند. برخی از آن‌ها برای محقق ساختن برهان‌ها و برخی دیگر برای محقق ساختن مسائل برهانی در یک علم برهانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Askari Sulaimani Amiri
Assistant professor of Imam Khomeini Education
- ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، 1375 ﻫ ، الشفاء (البرهان)، قاهره: الامیریه.
- _________ ، 1403، الاشارات و التنبیهات، بی‌جا، دفتر نشر کتاب.
- حلی، حسن بن یوسف، 1363، الجوهر النضید، قم: بیدار.
- مظفر، محمدرضا، 1388ﻫ ، المنطق، نجف: النعمان.