فص یونسی در حکمت نفس انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

مطالب مقاله شرح مختصری از «فص حکمة نفسیه فی کلمةیونسیة» است که همگام با فص هجدهم از فصوص الحکم ابن عربی و شرح قیصری بر آن پیش می­رود. در این فص به کرامت نفس انسانی و منافات نداشتن کرامت انسان با مرگ سخن به میان می­آید، مباحثی که به تناسب در طی مقاله مطرح می­شوند، عبارتنداز: حقیقت مرگ، بدن برزخی، خلود در نار و انقطاع عذاب، حقیقت و مراتب ذکر و نقش آن در تداوم حیات و بقای عالم، چگونگی تجلیات مختلف امر واحد الاهی برای بینندگان گوناگون، تأثیری که استعدادها و ظرفیت­های معرفتی و جهان بینی­ها برای چگونگی ظهور حق در عالم و یا شهود عالم در مرآت حق دارند. مسأله اخیر نوع خاصی از هرمنوتیک را که مختص به نگاه معنوی و دینی اسلام به هستی است بیان می­دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Hamid Parsania
Assistant Professor of Baqir Al-ulom University
- ابن عربی، محی‌الدین، 1393، الفتوحات المکیة، قاهره: المکتبة العربیه.
- _________ ، 1412، فصوص الحکمه، بیروت: دارالکتب.
- ترمذی، 1419، سنن الترمذی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
- حر عاملی، محمد بن حسن، بی‌تا، وسائل الشیعه، بیروت: آل البیت.
- متقی هندی، محمد، 1418، کنزالعمال، بیروت: داراحیاء التراث العربی.