جایگاه و نقش علم کلام و متکلمان در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی

چکیده

این نوشتار برآنست تا علم کلام را در حوزه تفکر اسلامى معرفى کرده، جایگاه و نقش سازنده و تعیین کننده این علم دینى و دارندگان آن یعنى متکلمان را آشکار سازد و نشان دهد که پاسدارى از حریم دین از طریق تبیین مستدل، پاسخ‌گویى به پرسش‌ها و دفع شبهات، کارکرد درخشان این علم است. در بررسى جایگاه و نقش علم کلام اسلامى به نقش ممتاز آن در زمینه سازى براى پیدایش سایر علوم و معارف دینى نیز پرداخته می‌شود و در این رهگذر است که رابطه این علم دینى ـ اعتقادى با علوم دینى دیگر آشکار می‌شود. به سبب اهمیت علم کلام و شرافت آن، جایگاه والای متکلمان نیز تبیین می‌گردد. افزون بر اینکه ائمه معصومینu مشوّق این مجاهدان عرصه دفاع از باورهای دینی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Theology and Theologian in Islam

نویسنده [English]

  • Abdollah Ebrahimzadeh Amoli
Faculty member of Research Center of Islamic Studies
چکیده [English]

This article is intended to introduce Islamic theology (Kalam) in the field of Islamic thought and explain the constructive and decisive role of this religious science and those engaged in it, showing as its distinctive role the defense of holy status of religion through well-grounded arguments in answering questions and removing doctrinal doubts. It is in this way that some knowledge is reached on the crucial role of Kalam in preparing the ground for the rise of other religious sciences, shedding light on the relation of this doctrinal-religious field of knowledge with other religious sciences. Due to the importance and nobility of Kalam as genuine Islamic science a mention is to be made of the high position of theologians who, in addition, were urged by holy infallible Imams to undertake the defense of religious beliefs in doctrinal arena. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • theology (Kalam)
  • Islamic sciences
  • Philosophy
  • theologians