درآمدی به فلسفه دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر حوزوی

چکیده

فلسفه دین یکی از رشته‌های نوپدید فلسفه (به لحاظ روش) و دین‌پژوهی (به لحاظ موضوع) است که در این مقاله به تحلیل و توضیح برخی مسائل مهم آن می‌پردازیم. تعریف فلسفه دین تابعی از تعریف فلسفه و دین است. از این رو برای وضوح بخشیدن به چیستی فلسفه دین، ابتدا تعریف فلسفه، دین و ویژگیهای این دو و سپس ویژگیهای فلسفه دین بیان شده است. در ادامه تمایز فلسفه دین با برخی از مباحث دین‌پژوهی و ارتباط آن با برخی از علوم مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Philosophy of Religion

نویسنده [English]

  • Waliyollah Abassi
Researcher and scholar in hawza Elmiyya of Qom
چکیده [English]

Philosophy of religion is methodically newcomer in philosophy and thematically in religious studies. This article is to attempt to analyze and explain some of its important problems. The definition of philosophy of religion is subject to that of philosophy and of religion. For this reason in order to clarify the nature philosophy of religion, some word is necessary on the definition of philosophy, religion, characteristics of both and finally those of philosophy of religion. The distinction of philosophy of religion with other religious studies and its relation with other sciences are discussed as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Philosophy
  • Philosophy of Religion