خلود نفس از دیدگاه ابن‌سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه از دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

نفس با تعلق خود به بدن و به کارگیری آن تا حدی به کمال می‌رسد؛ ولی همراهی آن دو همیشگی نیست؛ چرا که ماده همیشه در تغییر (کون و فساد) است و نفسِ مجرد سرانجام مسیر جدیدی را در پیش خواهد گرفت. بنابراین مرگ به معنای نابودی نیست؛ بلکه قطع علاقه نفس به بدن مادی است.
ابن‌سینا نفس همه انسان‌ها را جاودان می‌داند. از نظر وی، نفس جوهری مستقل و فقط در مقام فعل محتاج به بدن است. او معاد روحانی را با براهین عقلی اثبات می‌کند؛ اما از اثبات معاد جسمانی اظهار عجز می‌نماید و در نتیجه آن را تنها از طریق دلایل نقلی قابل پذیرش می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immortality of Soul from Ibn Sina’s Viewpoint

نویسنده [English]

  • Masuma Safdari
Postgraduate of Islamic philosophy in Bagher al-Olum (A.s) University
چکیده [English]

Human soul can be perfected by being related to, and making use of, the body. Relation of these two, however, is perpetual. For matter is in constant change (generation and corruption) and thus soul lead finally a new course and sort of life. Death accordingly does not mean annihilation but a kind of separation of body and soul
Ibn Sina held all human souls to be immortal. To him, soul is an independent substance which needs body only in the stage of acting. He proved the spiritual resurrection by rational arguments. Avicenna confessed to be unable to demonstrate the reality of bodily resurrection and maintained that it would be acceptable on the ground of revealed proofs

کلیدواژه‌ها [English]

  • immortality
  • soul
  • individuation of souls
  • unification of souls
  • Ibn Sina