فلسفه‌های مضاف؟!

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

فلسفه در آغاز نامی عام برای همه دانش­ها بوده است. پس از دوران قرون وسطی غربیان به بخش طبیعیات فلسفه توجه ویژه نمودند و عالمان علوم طبیعی از عالمان سایر بخش­های فلسفه جدا شدند. در دوران معاصر رفته رفته بخش­های مختلف فلسفه – که همگی در روش غیر تجربی مشترک بودند- در غرب با عناوین مجزا از یکدیگر متمایز شدند. پس از انتقال این عناوین به اهل فلسفه ایران، اصطلاح فلسفه های مضاف در برابر فلسفه (مطلق) رایج شد. این اصطلاح در بر دارنده هیچ مبنا یا لازم علم شناسانه مهمی نیست؛ بلکه برای رشد و تعالی فلسفه در ایران زیان‌بار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Philosophy of” Disciplines?!

نویسنده [English]

  • Sayyed Ali Taheri Khorramabadi
Assistant professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
چکیده [English]

Philosophy used to be a general title for all sciences. After medieval era the westerners paid attention specifically to physical parts of philosophy and thus scientists of natural sciences were distinguished from other scholars in philosophy. In modern times in the west different fields of philosophy, all which share non-empirical method, were gradually differentiated with separate disciplinary titles. The term “philosophy of” was coined to indicate these various and different disciplines as opposed to (general) philosophy and it is now current in philosophical circles of Iran. This term however contains no important disciplinary basis and seems to be of harmful consequences for the growth and promotion of philosophy in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “philosophy of”
  • Metaphysics
  • Philosophy