جایگاه شریعت در اندیشه اخلاقی مسکویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه معارف قم

چکیده

ابوعلی مسکویه از دانشمندان مهم در تاریخ اندیشه اسلامی است و سامان یافتن اخلاق فلسفی مرهون تلاش‌های اوست. وجه تمایز او با بسیاری از فیلسوفان و اندیشمندان، مشارکت جدی او در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زمان خود است که حضور در عرصه‌های حکومتی بر اندیشة او مؤثر بوده است؛ تا جایی که مشکل اساسی جوامع و حکومت‌ها را عدم توجه به تهذیب نفس و اخلاق دانست و به همین دلیل همت خویش را صرف مباحث اخلاقی کرد.
این نوشتار در پی آن است که نشان دهد مسکویه تا چه اندازه به شریعت توجه داشته و آیا او به عنوان فیلسوفی مسلمان، نظریات خویش را در چهارچوب شریعت ارائه نموده است یا خیر؟ بررسی تألیفات او نشان می‌دهد دغدغة اصلی او توجه به شریعت و آموزه‌های وحیانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Sharia in Moral Thought of Miskawayh

نویسنده [English]

  • Sayyed Husain Mo’meni
Ph. D. student in Islamic ethics
چکیده [English]

Abu Ali Miskawayh is among important scholars in the history of Islamic thought. He played an important role in organization of philosophical ethics. What distinguished him from other philosophers and thinkers is his serious participation in political and social activities in his days, which had a remarkable influence on his thought so that he regarded as the main problem of governments and communities the negligence of self-purification and morality. That is why Miskawayh concerned himself to discuss moral issues.
This article is to show how important Sharia was in his thought and whether or not he as a Muslim philosopher speculated in context of Sharia. On surveying his works one can clearly see that his main concern was to draw attention to Sharia and revealed doctrines.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • felicity
  • sharia
  • intellect
  • Revelation
  • Miskawayh