بررسی تطبیقی اعتباریات در رساله‌های منطقی علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

چکیده

نظریه ادراکات اعتباری از تولیدات فلسفه اسلامی در روزگار ما به شمار می‌آید. که چگونگی پیدایش، انقسامات و تأثیر اعتباریات در جهان خارج را تحلیل می‌کند. اعتباریات، گذشته از ماهیت فلسفی، دارای ماهیت منطقی نیز می‌باشند و می‌توان احتمال داد این مفهوم از منطق به فلسفه راه یافته باشد. مقاله حاضر به تحلیل ماهیت منطقی اعتباریات در رساله‌های منطقی علامه طباطبایی می‌پردازد و علاوه بر ارائه چگونگی تحلیل منطقی آن، تطوّر و بسط این مفهوم در این رساله‌ها را در نظر دارد. به نظر می‌رسد ایشان در تحلیل منطقی اعتباریات، به موضوعاتی ده‌گانه توجه داشته است. همچنین نشان داده خواهد شد که دیدگاه‌های منطقی علامه طباطبایی درباره اعتباریات، در دیگر رساله‌ها و مقالات ایشان مانند دو رساله الانسان فی‌الدنیا و الولایة و نیز مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم نیز مورد عنایت وی بوده و پس‌زمینه این آثار قرار گرفته است که بعدها به طور گسترده در تفسیر شریف المیزان استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Conventional concepts in logical Treatises of Allama Tabataba’i

نویسندگان [English]

  • Mansoor Ahmadi 1
  • Ahmad Reza Yazdani Muqaddam 2
1 Associate professor of Martyr Beheshti University
2 Ph. D. student in political science in Baqir Al-Ulum University
چکیده [English]

The theory of conventional perceptions regarded as modern theory of Islamic philosophy is to analyze the way these concepts are obtained, their divisions and the impact they have on external world. They are of logical nature as well as philosophical ones, and it can be said that conventional concepts belonged originally to logic was introduced to philosophy. The present article is deals with the logical nature of conventional concepts in Allama's logical treatises, giving account on the way such concepts were developed in his thought. It seems that the late Allama in analyzing them had other (ten) subjects in his mind. It will be shown that his logical views on conventional concepts in his other treatises and essays such as Man in This World and Al-welaya as well as the sixth book of Philosophy and Method of Realism were used and considered as background for his works particularly for his grand voluminous exegesis al- Mizan. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventional Concepts
  • Conventional perceptions
  • Allama Tabataba’i
  • generally accepted premises
  • illusory concepts
  • logic