واکاوی مسئله حشر حیوانات از دیدگاه ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

2 کارشناس ارشد فلسفه دین.

چکیده

ذهن جوانی که این نوشتار را قلم زده است، ایستاده بر سکّوی استوار اندیشه­های آسمانی فیلسوف بلندآوازۀ شیرازی، تکیه­گاهی جز متون کهن ندارد. پروندۀ ادراک، خیال، نفس حیوان، و در نهایت حشر حیوانات بدین امید از لابلای سخنان این اندیشمند بزرگ، و در قیاس با سخنان فیلسوفانی چون ابن­سینا و شیخ اشراق، ورق زده­ شد که بازخوانی گذشته ساحتی جدید فراروی آینده باز کند.
نقطه آغازین سخن تعریف ادراک و بیان اقسام آن است تا به ثبوت برساند که حیوانات نیز در حد خود می­فهمند. گام دوم مددگیری از قول به تجرد خیال، این شاهکار صدرایی، برای اثبات تجرد نفوس حیوانی است. نهایت سخن عرضۀ دورنمایی از حشر حیوانات است. این بخش از سخن اگرچه یقینی و فلسفی صرف نباشد اما مستدلّ و در برخی موارد دستکم مستند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of Gathering of Animals from Sadra's Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Seyyed Muhammad Ali Dibaji 1
  • Moslem Shubkolae 2
1 Faculty member of Tehran University
2 Graduate student in philosophy of religion
چکیده [English]

In exploring such philosophical issues as perception, imagination, soul of animal and finally the Gathering of animals in resurrection Day the author of this article makes use of angelic thoughts of the pre-eminent of Mulla Sadra Shirazi with a hope to open up a new horizon from the midst of words of this great thinker who took up the philosophical enterprise of philosophers like Ibn Sina And Suhrawardi in an original way.
Mulla Sadra, to begin with, defines perception in a way that extends to the domain of animals and shows that they in their parts have a share in perception. The second step is the use of immateriality of imagination, which is regarded as Sadra's masterpiece, to prove the immateriality of animal souls and finally present an outline for the Gathering of animals. Not certain and purely philosophical as it may be, this achievement is well-grounded and at least supported by traditional evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulla Sadra
  • animal soul
  • perception
  • Imagination
  • Gathering