تأثیرپذیری ملاصدرا از ابن عربی در مسائل نفس‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین

چکیده

از جمله مسائل مهم مبحث معرفت شناسی، مسئلة چگونگی رابطة نفس با صور علمی است که در بین فلاسفه محل نزاع و اختلاف شدید بوده است. تقریری که ملاصدرا از نفس و رابطة آن با صور علمی ارائه می‌دهد، راه حل جدید و مناسبی در این مورد است.
 تعریف و تحلیل جدید از نفس و قوای آن در حکمت متعالیه متأثر از دیدگاه عرفانی ابن‌عربی در خصوص مشابهت نفس انسانی و افعال آن با تجلّی حق تعالی در مخلوقات است؛ خداوند متعال نفس‌ انسانی‌ را مثالی برای ذات، صفات و افعال خویش‌ خلق‌ نموده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mulla Sadra's Influence from Ibn Arabi in Psychological Problems

نویسنده [English]

  • Behzad Mortazae
Assistant professor in Imam Hussein University
چکیده [English]

Of important epistemological problems is the relation of soul with cognitive forms which is the matter of severe dispute among philosophers. The formulation Mulla Sadra offered on soul and its relation with cognitive forms is new and proper solution for the problem.
In giving new definition and analysis of the soul and its faculties in transcendent philosophy Mulla Sadra was influenced by mystical view of Ibn Arabi on similarity of human soul and its acts with manifestations of God in His creation. Allah created human soul as an image of His Essence, Attributes and Acts. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulla Sadra
  • Ibn Arabi
  • soul
  • fundamental reality of being
  • immateriality