ماهیت نفس حیوانی و فرجام آن از دیدگاه ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد فلسفه دین

چکیده

مسئلة «ماهیت نفس حیوانی» از جمله مسائل مهجور و غریبی است که اندیشمندان مسلمان چندان به آن نپرداخته و به غور در این مسئله و نگارش نوشتۀ مستقلی دربارۀ آن تمایل نشان نداده­اند. با این حال، وجود اقوال و عقایدی برجسته در لابلای سخنان آن بزرگواران الهام­بخش نوشتاری در این بحث است.
تکلیفی که نوشتار حاضر بر ذمه گرفته، نخست، تفکیک نفس حیوانی [که مرتبه­ای از نفس انسان است] از نفس حیوان است و دوم، فرجام­شناسی نفس حیوانی است. در تقریر گام دوم، نگارنده ناگزیر از بررسی قوۀ خیال و تجرد آن، عالم خیال و تحقق آن، تجرد نفوس حیوانی و اثبات این­همانی شخصی است. لازم به تذکر است که در بررسی مطالب این نوشتار نظریات اندیشمندانی مانند ابن­سینا و شیخ اشراق نیز مورد مداقّه قرار می­گیرد اما اوج سخن از آنِ صدرالمتألهین شیرازی 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature of Animal soul and its Eschatology from Mulla Sadra's Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Seyyed Muhammad Ali Dibaji 1
  • Moslem Shobakloei 2
1 faculty member of Tehran University
2 graduate Student in philosophy of religion
چکیده [English]

The nature of animal soul is strange and obsolete problem less discussed by Islamic thinkers. No single treatise is devoted to its treatment. Thinks have shown no interest to exploring and writing about it. There are peculiar views and ideas amidst works that prompted the authors to deal with the problem in the present article.
In the first step, it is necessary to make distinction between animal soul and soul of animal. The eschatology of animal soul is the second point for treatment. In treating the latter problem one should study imagination faculty, and its immateriality, imaginal world and its reality, incorporeality of animal souls and the proof of personal identity. It is worth noting that in studying this problem the ideas and views of such great philosophers as Ibn Sina and Suhrawardi are to be scrutinized in reference with those of Mulla Sadra whose thoughts are unrivaled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sadra the foremost of theosophers
  • Spirit
  • soul
  • animal soul
  • Imagination
  • personal identity
  • transmigration