نسبت حکمت و حکومت از دیدگاه افلاطون و فارابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

2 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی.

چکیده

افلاطون و فارابی با طرح مدینة فاضله در جهت نیکبختی جامعة انسانی کوشیدند. هر دو با بیان اینکه تنها از راه جامعة حکمت‌محور می‌توان به سعادت حقیقی دست یافت، شرط اساسی و بنیادین چنین اجتماعی را حاکم حکیم و زمامدار فیلسوف می‌دانند. در حقیقت، آنچه در منظومة فکری این دو پیشگام در طرح مدینة فاضله ضرورت پیدا می‌کند زیستن در پرتو حکمت و حکومت حکیم است که موجبات سیر صعودی و، در نهایت، وصول به قلة کمال را فراهم می‌آورد. پژوهشِ پیشِ‌رو، با ژرف‌اندیشی در آثار افلاطون و فارابی، به تبیین جایگاه اساسی حکمت و حاکمان حکیم در مدینة فاضله پرداخته و سپس اشکال مختلف حکومتی این دو فیلسوف را مورد مداقه قرار داده است. ادامه سخن در وصف خصوصیات و شرایطی است که یک زمامدار فیسلوف باید دارا باشد. پایان بخش سخن بررسی مقایسه‌ای دیدگاه افلاطون و فارابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation of Philosophy and Rule of Society from Standpoints of Plato and Farabi

نویسندگان [English]

  • YaraliKord Firouzjai 1
  • Muhammad Sadiq Taqizadeh Tabari 2
1 assistant professor of Baqir Al-Ulum University
2 graduate Student of kalam and philosophy
چکیده [English]

Plato and Farabi made attempts to design IdealCity for happiness of society. Both of them maintain that the real happiness of community depends on the pursuit of wisdom (philosophy). accordingly they hold that only philosopher –king is qualified to run such a society. Indeed what urged these two forerunners to design IdealCity is to live in the light of wisdom and rule of philosopher that contribute man to attain ascending journey and finally the pinnacle of perfection. Reflecting on the works of both Plato and Farabi, the present article is an attempt to explain the high status of wisdom and philosopher-ruler in IdealCity and then scrutinize the various forms of government envisaged by these two philosophers. The qualifications and characteristics that such a ruler should enjoy are also dealt with in the article which finally makes a comparison between these two great thinks.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • wisdom (philosophy)
  • rule
  • rulers
  • Ideal City
  • Plato
  • Farabi