مبانی نظری هستی‌شناسی حکمت سیاسی متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

2 استادیار دانشگاه خاتم الانبیاء افغانستان

چکیده

پژوهش حاضر مبانی و مبادی را به عنوان سرچشمه‌های نخستین و اصول بنیادین هر علم و دانش قلمداد می‌کند. از‌این‌رو، به این پرسش پاسخ می‌دهد که کدام مبانی و اصول فلسفی هستی­شناسی  و روش بنیادین در حکمت سیاسی متعالیه وجود دارد. برای رسیدن به پاسخ این پرسش، مبانی هستی‌شناسی حکمت سیاسی متعالیه را در نسبت با روش بنیادین بررسی کرده، رابطه آن را با حکمت سیاسی متعالیه نشان می­دهیم.
در این پژوهش، با مبانی گونه‌گونی مانند: اصالت وجود، تشکیکی بودن وجود، خیریت وجود، حقانیت وجود، وحدانیت وجود، بساطت وجود، توحید افعالی و توحید تکوینی و تشریعی خداوند در ارتباط با حکمت سیاسی متعالیه روبرو هستیم. مجموع این مبانی می‌تواند به راحتی روش بنیادینی را برای تولید حکمت سیاسی متعالیه پدید آورد که حیات سیاسی ـ اجتماعی آدمیان را با تبیین عقلانی تأمین نماید و سعادت دنیا و آخرت‌شان را تضمین کند. مفاهیمی مانند عزت، تدبیر، عدالت، آزادی، حکمت، حکومت و حاکمیت، اقتدار و مشروعیت تنها با شناختن اصول برآمده از این مبانی امکان تحقق دارند. این مبانی و لایه­های معرفتی آن می­توانند شناختی حقیقی را به جای شناختی پنداری در حکمت سیاسی ارائه کنند و جامعه را مظهر  عالم ربوبی سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Principles of Ontology in Transcendent Political Philosophy

نویسندگان [English]

  • Muhammad Mahdi Gorjian 1
  • Muhammad Qasim Elyasi 2
1 associate professor of Baqir Al-Ulum University
2 faculty member of Khatam al Anbiya in Afghanistan
چکیده [English]

The present article is to survey philosophical principles of ontology on which transcendent politics can be based in a basic method of its own. Fundamental reality of being, hierarchical nature of being, its goodness, simplicity as well as truthfulness, along with Unity of God in creation and legislation and any act can be listed as elements of transcendent politics. These principles can easily constitute a basic method for producing transcendent politics so as to explain socio-political life of human beings and guarantee their happiness both in this world and hereafter. Concepts such as self-respect, justice, freedom, wisdom, rule and sovereignty, authority and legitimacy can be materialized only on true understanding of such principles. These and corresponding epistemic dimensions can provide not illusory but true knowledge in the domain of political philosophy and make the society the locus for Divine manifestation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendent Philosophy
  • transcendent politics
  • existence
  • monotheism
  • ontology