مبانی عقلی و نقلی ولایت تکوینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

مسئله امامت با دو رویکرد تنزل‌یافته و زمینی، از سویی، و متعالی و آسمانی، از دیگر سو، مواجه بوده است. منابع وحیانی از قرآن کریم و روایات ـ که مهم‌ترین معرفت دینی‌اند ـ دیدگاهی فراتر از منصب‌های اعتباری و زمینی به امامت دارند و با نگاهی هستی‌شناسانه به امامت، ولایت را به عنوان مهم‌ترین و مترقی‌ترین شاخص‌ امامت معرفی می‌کنند. فیلسوفان و عارفان مسلمان با مراجعه و الهام از سخن وحی کوشیده‌اند از منظر عقلانی این جایگاه ویژه خلیفة الله تبیین گردد و در امری فراتر از منصب‌های ظاهری و قراردادی ترسیم شود. از نگاه اینان، امام همواره حجت الهی در امر آفرینش است و دارای ولایت باطنی و قدرت تصرف در عالم است. این اقتدار باطنی ناشی از بُعد خلیفة‌اللهی و تابع مرتبة وجودی او است که وجه مشترک و اساس پدیدة نبوت و امامت است. ویژگی عمدة ولایت عبارت است از تقرّب خاص به خدا، علم، معرفت متعالی و عبودیت محض و خالص او که مرتبه­ای از ربوبیت تکوینی و تدبیر و تصرف او را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rational and Revealed principles of ontological authority

نویسنده [English]

  • Sayyed Mahmud Musawi
assistant professor of Baqir Al-Ulum University
چکیده [English]

The issue of Imamate can be treated with two worldly and heavenly approaches. Revealed sources of Holy Quran and Hadiths as the most importantorigins of theistic knowledge see the position of Imamate as higherthan worldly and conventional one and with an ontological view identify velayat or inner authority as themost important and progressive hallmarkof Imamate. Consulting and inspiring from revealed source philosophers and mystics attempted to give rational explanation for this peculiar status of Divine Vicegerency which is much higher than exoteric and conventional positions. According to these thinkers, Imam is always divine authority in the course of creation and endowed with esoteric capacity enabling him to change and control the course of events. Thisinner authority originates from his being Vicegerent of God and subject to his existentialstatus which is common aspect of both Prophecy and Imamate. The main feature of velayat is to enjoy the proximity to God, transcendent knowledge, pure and wholesome servitude which yield creative power and generative authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imamate
  • velayat (authority)
  • God's Vicegerent
  • genesis
  • legislation
  • Creation