تجلی و ظهور اسماء الهی در تفسیر حدیثی از امام صادق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق

چکیده

قرآن و روایات منبع سرشار لطایف و دقایقی هستند که گاه بر قلم و زبان عرفای اسلامی جریان یافته است. روایت باب حدوث اسمای کافی یکی از خزاینی است که امام صادق7 از شهود معصومانة خود به روی مشتاقان معارف الهی گشودند. تأخر ظهور اسماء الهی از مقام ذات، نقش اسم اعظم و اسم مستأثر الهی در ظهور دیگر اسماء الهی، حجاب نوری بودن اسماء ظاهر برای اسم مکنون، ترتیب ظهور اسماء الهی، وساطت اسماء محیطه در ظهور دیگر اسماء الهی و نیز رساندن فیض به مخلوقات برخی از معارف بلند این حدیث هستند که در این نوشتار بدانها اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation of Divine Names in Interpretation of a Hadith from Imam Sadiq

نویسنده [English]

  • Seyyed Qavamoldin Hoseini Siyahkalrudi
Faculty member of Research Center of Imam Sadiq
چکیده [English]

Holy Quran and Hadiths are laden with subtle points and allusions that at times found expression in Islamic Mystics' works. A Hadith on creation of the Names narrated in Al-Kofi of Kuleini is a treasure trove opened up to those eagerly interested in divine lore thanks to the infallible intuition of Imam Sadiq. divine lore thanks to infallible intuition of Imam Sadiq. Posteriority of Divine names from status of Essence, role of Exalted Name and that of mosta'thir in disclosure of other Names , external names being veil of light in relation to the Hidden Name, order of manifestation of Divine Names, mediation of All-encompassing Names for manifestation of other names as well as imparting divine grace to creatures are among excellent teachings of above-mentioned hadith discussed in the present article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unseen Essence
  • manifestation
  • Names and Attributes
  • the Real
  • the Exalted Name
  • the Name mosta'thir
  • veils of light