چیستی معنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

2 کارشناسی ارشد فلسفة اسلامی دانشگاه تهران.

3 دانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه معارف

چکیده

حقیقت معنا چیست؟ جایگاه آن کدام است؟ چه تفاوتی با مفهوم و مصداق و واقع دارد؟ آیا امری ذهنی است یا خارجی و یا نه ذهنی و نه خارجی؟ تفکیکش از مفهوم و غیر آن چه آثاری دارد؟ این همه پرسش‌هایی بنیادین را در باب ماهیت و هستی‌شناسی معنا رقم می‌زنند.
برخی معنا را با مفهوم یکی دانسته و بعضی معنا را با مصداق خلط نموده‌اند. گروهی معنا را از مصداق و واقع متمایز ندیده‌اند و دسته‌ای نیز آن را رابطه‌ای میان لفظ و واقع پنداشته‌اند. چه اینکه دیگر عده، آثار و کاربرد معنا را با خودِ آن یکی انگاشته‌اند. تفکیک معنا از مفهوم و مصداق و واقع، و تفکیک هر کدام از یکدیگر از دغدغه‌‌های اساسی این پژوهش به شمار می‌رود. معنا همانی است که مفهوم از آن حکایت می‌کند و مصداق بدان قید می‌زند و واقع به آن عینیت می‌بخشد و لفظ هم برای آن وضع می‌گردد. معنا اصل است و مفهوم و مصداق و واقع فرع آن و معنا بر همه آنها تقدم رتبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature of Meaning

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Fayyazi 1
  • Hadi Malikzadeh 2
  • Muhammad Javad Pashaei 3
1 faculty member of Imam Khomeini Research and Education Institute
2 graduate student of Tehran University
3 Ph. D. student of Maaref University
چکیده [English]

What is the true nature of meaning? What is its status? What are differences between meaning, concept, referent and fact? Is meaning mental or extra-mental or neither? These are fundamental questions on the nature and ontology of meaning.Meaning is identified with concept by some, confused with referent by others. Some scholars have not distinguished meaning from referent and fact. Still another group of scholars regard it as relation between word and fact. There are also those who deem meaning and its usages to be identical. Our main concern in this article is to distinguish meaning from three things, namely concept, referent and fact. Meaning is the same thing signified by concept, qualified by referent and materialized by fact. Word is also coined to somehow indicate the meaning.Meaning is main and thus of hierarchic priority to concept, referent and fact which are considered as subordinate to the meaning. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ontology
  • meaning
  • referent
  • fact
  • veritable reality (nafs-olamr)