واکاوی فلسفة خاتمیت از منظر روشنفکران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارپژوهشگاه امام صادق

چکیده

یکی از مباحث روشن و ضروری در کلام اسلامی مسئلة ختم نبوت است، به این معنا که بعد از پیامبر اسلام6 پیامبری مبعوث نخواهد شد. اما تبیین فلسفة این مسئله در کلام جدید شکل نوینی به خود گرفته است و برخی روشنفکران مسلمان با نگرش و پرسش‌های برآمده از مدرنیسم به تحلیلی مغایر با تحلیل سنتی به آن پرداخته‌اند. آنان با نگاهی متفاوت بر این باورند که بلوغ و رشد عقلی بشر یا پویایی علوم جدید موجب ختم نبوت است.
نوشتار حاضر بر آن است پس از تحلیل و نقد دیدگاه‌های روشنفکران به این نکته بپردازد که فلسفة اصلی خاتمیت را باید در خود دین، یعنی کمال و تحریف‌ناپزیری اسلام، و همچنین در وجود مبارک پیامبراعظم6 جستجوکرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Ground for the Seal of Prophecy from the Viewpoints of Intellectuals

نویسنده [English]

  • Asadollah Kordfirouzjaei
assistant professor of Imam Sadiq Research Center of Islamic Sciences
چکیده [English]

Of total clarity and necessity in dialectical\speculative theology (Kalam) is the belief in Muhammad (PBUH) as the Seal of the prophets in the sense that after holy prophet of Islam no one else is to be called for prophecy. To explain the problem in neo-theology, however, took a new form and some Muslim intellectuals influenced by the attitudes and questions raised with modernism attempted to account for it in a way different from that of traditional thinkers. With different outlook, they believe intellectual growth and self-realization of human being or dynamism of new sciences to be the ground for the belief in prophecy's being ended.
Having critically analyzed the ideas of intellectuals, the present article proceeds to show that the main reason for believing in Muhammad as the last holy Prophet is to found in the very faith, i.e. the integrity and infallibility of Islam and great Prophet (PBUH). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revelation
  • Seal of Prophecy instinct
  • Religious Experience
  • inductive reason
  • intellectuality