ارزش معرفت‌شناختی گزاره‌های تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

از جمله مسائل مهم در معرفت­شناسی و نیز در فلسفة علم تاریخ واقع­نمایی گزارش­های تاریخی است. این موضوع یکی از نتایج شاخة «معرفت­شناسی دلیل نقلی» است، که در میان معرفت­شناسان غربی با عنوان «مسئلة تحویل­گرایی و غیرتحویل­گرایی» مطرح است.
 این مقاله درصدد تبیین چگونگی و میزان تحصیل این دغدغه است و آشکار می­کند که واقع­نمایی مراتب مختلفی دارد و اخبار ثقات می­توانند تا حد اطمینان و قطع نیز معرفت­بخش باشند. در کنار توجه به میزان وثاقت گوینده، توجه به قراین داخلی و خارجی نیز ضروری است. بدیهیات عقلی و نتایج آن، مسلّمات نقلی و مسلّمات علم تجربی از معیارهای بررسی محتوای گزارش­های تاریخی‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemic Value of Historical Accounts

نویسنده [English]

  • Abdollah Muhammadi
assistant professor of Research Center of Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

Of important problems in epistemology as well as philosophy of science is the fact-mirroring nature of historical accounts. This is one of the results of the branches of "epistemology of narrative reason" referred to as the "problem of reductionism and non-reductionism" among western epistemologists.
This paper is to explain the way and degree of knowledge obtained accordingly and show that representation is a matter of degree; that the accounts of the trustworthy can yield knowledge to the degree of assurance and certainty. In addition to the degree of reliability, it is  essential to pay due attention to both internal and external contextual indications. Rational self-evident truths and their conclusions  as well as undeniable truths gained through narratives and experimental sciences can be appealed to as criteria for examining the contents  of historical accounts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • philosophy of history as science
  • reductionism
  • non-reductionism