بازخوانی تقریر ابن سینا از برهان صدیقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و محقق حوزه و دانشگاه

چکیده

مسأله اصلی این مقاله تقریر ابن­سینا از برهانِ صدّیقین است. برای تبیین این مسأله می‌توان پرسید سرآغاز طرح برهان صدیقین به کدام یک از حکمای اسلامی باز می‌گردد؟ تقریر ابن‌سینا به عنوان یکی از حکمای اسلامی، بلکه به عنوان رئیس حکمای اسلامی چیست و چه فرقی با دیگر تقریرها دارد. چه اشکال‌ها و ایرادهایی بر تقریر او مطرح شده یا ممکن است مطرح شود؟ آیا می‌توان از تقریر ابن‌سینا در مقابل اشکال‌های مذکور دفاع کرد؟ در این مقاله با بررسی پرسش‌های مذکور به این نتیجه می‌رسیم که نخستین حکیمی که روش صدیقین در اثبات واجب‌الوجود را مطرح کرد، فارابی در کتاب فصوص الحکم است. همچنین نخستین حکیمی که تقریری بر اساس روش صدیقین ارائه کرده است، ابن‌سینا می‌باشد که در پنج اثر خود آن را مطرح کرده است. نکته قابل ذکر اینکه هیچ کدام از اشکال‌ها قادر به متزلزل ساختن تقریر ابن‌سینا نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restatement of Avicina's Formulation of The Proof of the Sincere

نویسنده [English]

  • Hassan Abdi
University & hawza Lecturer
چکیده [English]

The main theme of this article is the statement of the proof of the Sincere by Ibn Sina. In order to determine his crucial part one should raise such questions as: what is the origin of the demonstration and who for the first time offered it? What is the nature of this proof formulation by Ibn Sina as one, or rather, the most prominent among Islamic philosophers and what is the distinctive feature of his statement of this demonstration? What objections are so far raised or can be made to this argument? Can these objections and doubts be removed and so his statement of it be tenable? In answering these questions we come to the conclusion that Al-Farabi is the first philosopher to have presented the Proof of the Sincere in his fusus al-Hikam (Bezels of Wisdom) and that Avicina was the first who developed a statement of it on the basis of the Sincere's method in five of his works. It is worth noting that none of the objections raised could undermine Ibn Sina's statement of this proof.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Proof of the Sincere
  • proof from possibility and necessity
  • proof of The Necessary
  • necessity of being
  • Avecina (Ibn Sina)