ادلة فلسفی اثبات کامل مطلق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل و مدرس حوزه علمیه بابل

چکیده

از باورهای مهم همۀ موحدان به ویژه مسلمانان، اعتقاد به وجود کامل مطلق و لایتناهی است. اذکار «سبحان الله»، «الحمدلله»، «یا سبوح یا قدوس» و ... بر کامل مطلق بودن ذات حق دلالت دارند. فلاسفه الاهی به ویژه فلاسفه اسلامی در پی اثبات عقلی و برهانی این باور اساسی بوده­اند که نتیجۀ تلاش­های آنان، ارائه و اقامۀ چندین برهان عقلی و فلسفی در این باب است. آنچه این مقاله بدان پرداخته است، از یک­سو نقد و بررسی این ادله و از سوی دیگر، ارایه برهان­های دیگری است که کتب فلسفی به روشنی به آنها نپرداخته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical arguments for absolutely perfect Existence

نویسنده [English]

  • Abbas Nikzad
Assistant Professor of Babol University of Medical Sciences and lecturer in Bobol Islamic Seminary
چکیده [English]

Faith in the perfect and infinite existence is one of leading beliefs of all monotheists particularly Muslims. The formulas of remembrance "sobhanallah, alhamdolellah, ya sobbuh ya quddus" designates the perfect Essence of God. Theistic philosophers especially Islamic theosophers attempted to demonstrate this fundamental belief which resulted in formulation of several philosophical and rational arguments for the existence of absolute perfect Being. This article is an attempt to critical analysis of these arguments on on hand, and to present other types of argument which have not been clearly dealt with in philosophical works

کلیدواژه‌ها [English]

  • absolute perfect
  • infinite existence
  • Necessary Being
  • Quiddity
  • contingent being
  • Necessity
  • contingency
  • rational proof