موجه سازی تجارب عرفانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر جامعۀ المصطفی العالمیه

چکیده

این نوشتار، با روش عقلی- تحلیلی، به بررسی فهم‌‌پذیری، بیان‌‌پذیری و انتقال‌پذیری تجربه‌ها‌ی عرفانی و عدم آنها پرداخته است. هدف آن موجه‌سازی تجارب عرفانی با روی‌آورد تحلیلی- منطقی در سه مقام فوق است. عرفا معرفت الهی را از دو راه ممکن می‌دانند: عقل و شهود، اما به برتری روی‌آورد شهودی نسبت به روی‌آورد عقلی باور دارند. این مقاله، بر پایة علم حضوری، عقل منور، تعامل مکرر عارفان با تجربه‌های شهودی‌شان، و لوازم بین به معنای عام، تجارب شهودی را از هر سه نگاه منطقاً دفاع‌پذیر دانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Justification of Mystical Experiences

نویسنده [English]

  • Hassan Amini
researcher in Al-Mustafa University
چکیده [English]

Using rational-analytic method the present article is to examine whether or not the mystical experiences are accessible, explicable and communicable. It is to study the justifiability of mystical experiences in the three afore-mentioned aspects with logical-analytic approach. According to mystics knowledge of God is possible in two ways: intellect and intuition, they, however, emphasize on superiority of intuitive way over intellectual one. On the basis of knowledge by presence, illuminated intellect, mystics' frequent engagement with intuitive experiences, as well as their generally explicit implications the author came to the conclusion that mystical experiences are logically defendable in all three perspectives. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mystical experiences
  • Validity
  • ineffability
  • incomprehensibility
  • incommunicability