معانی احصای اسماء الهی در احادیث نبوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

اسماء و صفات الهی راه شناخت خدا و توجه به ذات بی‌مانند او می‌باشند. قرآن کریم و روایات ژرف‌ترین معارف را دربارة اسماء و صفات خداوند بزرگ فرا‎روی اندیشمندان و طالبان حق قرار داده‌اند. یکی از این معارف در جمعی از احادیث آمده است که راویان شیعه و سنی از رسول گرامی اسلام6، دربارة احصای اسماء نقل کرده‌اند. این نوشتار برای درک عمیق‌تر معنای احصا، پس از بررسی این احادیث، آرای اندیشمندان مسلمان را در معنای احصا دسته‌بندی و به اندیشه در آنها پرداخته است. از نگاه نویسنده، به زبان آوردن این اسماء همراه اعتقاد و ایمان به آنها در دعا و غیر آن معنای ظاهر احصای اسماء الهی و متناسب با معنای لغوی آن است.  معانی عرفانی و دقیقی که در تفسیر احصا آمده است، افزون بر اینکه حقایقی ثابت و انکارناپذیرند، می‎توانند معانی باطنی احصای اسماء به شمار آیند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meanings of Divine Names in Prophetic Hadiths

نویسنده [English]

  • Sayyed Qavamoldin Hosseini Siahkalroudi
Faculty member of Research Center of Imam Sadiq
چکیده [English]

Divine Names and Attributes are ways to obtain knowledge of God and His Unique Essence. Holy Quran and hadiths have provided scholars and seekers of the Truth with the deepest wisdoms about the Names and Attributes of God. Among these traditions is the hadith from holy Prophet of Islam transmitted by Sunni and Shiite transmitters on the number of the Names. This article is to give a deeper understanding of them through examination of related hadiths as well as views of Muslim scholars. These names are of literal meanings in which the believers have faith and utter in their supplications. In addition, there are deeper meanings that are undeniable subtle mystical truths regarded as esoteric meaning of the Names. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • number of Names
  • assuming character traits appropriate to the Names
  • realization of the Names
  • supplication
  • manifestations of the Names