تشبیه و تنزیه نزد ابن عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

چکیده

 تشبیه و تنزیه دو واژة متداول در فرهنگ اسلامی است، اما ابن‌عربی طبق مبانی خاص خود، به‌ویژه وحدت وجود، تفسیری تازه از آن ارائه می‌دهد و معرفت صحیح خدای تعالی را در جمع میان تشبیه و تنزیه می‌یابد و براساس این الگوی معرفتی جدید به جمع میان نصوص به ظاهر ناسازگار دینی در زمینة اسماء و صفات خدای متعال می‌پردازد. در این مقاله، ضمن تبیین دیدگاه ابن‌عربی در این باره لوازم الهیاتی نظریه او تبیین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparability and Incomparability Declaration in Ibn Arabi

نویسنده [English]

  • Ali Shirvani
associate professor in Research Academy of Hawze wa Daneshgah
چکیده [English]

Comparability and incomparability are two common terms in Islamic literature. Ibn Arabi, however, in view of his own principles particularly the unity of Being has provided a new interpretation of them according to which the true knowledge of God is obtained not in rejecting one in favor of the other but in both upholding comparability and declaring incomparability. On the basis of this new pattern of knowledge he attempted to reconcile two apparently incompatible scriptural statements of Divine Names and Attributes. The present article is to explain Ibn Arabi's view of problem and its theological implications. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Arabi
  • comparability (assimilationism [tashbih])
  • incomparability (remotionism [tanzih]
  • unity of being
  • Islamic mysticism