وحدت وجود از دیدگاه صدرالمتألهین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

2 دانش یار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

چکیده

مسئلۀ وحدت وجود از مسائل کلان هستی‌شناختی است که در فضای عرفانی پدید آمده و آرام آرام در فضای فلسفی وارد شده است. قبول یا رد آن تمام مسائل فلسفی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با قبول وحدت وجود، عالَم رنگ دیگری به خود گرفته، در معنای غلیظ آن، علیت از میان موجودات رخت بر‌می‌بندد. نیز وحدت وجود تحلیل دیگری از وجود حضرت حق و شریعت خواهد داد. فیلسوفانی قبل از صدرالمتألهین در این باب بحث کرده‌اند، اما ملاصدرا مدعی برهانی ساختن این مسئله و تبیین صحیح و دقیق آن شده است.
 در این مقاله، به بیان تقریر ملاصدرا و ادله آن در باب وحدت شخصی وجود می‌پردازیم. ایشان با ارائة پنج استدلال: وجود رابط، بسیط‌الحقیقه، صرف‌الوجود، واجب‌الوجود بالذات واجب من جمیع الجهات و عدم تناهی به اثبات وحدت وجود پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unity of Existence from Sadra’s Perspective

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Mehdi Nabavian 1
  • Sayyed Mahmoud Nabavian 2
1 graduate student of Research & Education Institue of Imam Khomeini
2 associate professor of Research & Education Institue of Imam Khomeini
چکیده [English]

Unity of Existence is a grave problem of ontology that first appeared in mysticism and came to be dealt with in the domain of philosophy. Acceptance or denial of it has impact on all philosophical problems. With acknowledgement of unity of Being the universe assumes a new significance and as a result the principle causality will lose its explanatory force, for an utterly distinct analysis is made on the existence of the Real and Sharia Law. Earlier philosophers had discussed the issue but Mulla Sadra argued for it and claimed that he managed to demonstrate it properly and precisely.
The authors made an attempt to give Sadra’s formulation of the problem along with the arguments made in favor of it. Mulla Sdara offered five arguments for the unity of being by scrutinizing such concepts as copula existence, simple reality, sheer existence, Essentially Necessary Being, and infinity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unity of Existence
  • copula existence
  • simple reality
  • sheer existence
  • infinity
  • the Foremost among theosophers