معناشناسی عدالت در ساحت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

با وجود درک ارتکازی همگانی از عدالت، تنوع ملاحظات دخیل در کاربردهای اجتماعی آن فضای بحث را در معرض آشفتگی قرار داده است. آیا استعمالات عدالت در حوزه‌هایی مثل: حقوق، سیاست واقتصاد از اشتراک معنوی برخوردار است؟ آیا الگوهای معنایی عدالت از قبیل: اعطای حق، مراعات شایستگی‌ها، مساوات، بی‌طرفی و توازن  قابل ارجاع به یک الگوی جامع‌اند؟ در این که درباره‌ی اصول عدالت و شناسایی مصادیق آن با دیدگاه‌های متعارضی مواجهیم تردیدی نیست اما آیا اساساً همه‌ی اینها تحت عنوان عدالت با مسأله‌ی واحدی روبرو هستند؟ آیا همزبانی میان آراء دارای مبانی ایدئولوژیک و چارچوب‌های معرفتی متفاوت امکان‌پذیر است؟ قبل از ورود به نزاع‌های ایدئولوژیک میان نظریه‌های عدالت یک تحلیل معناشناسانه از عدالت اجتماعی آن گونه که در این جستار مد نظر قرار گرفته است می‌تواند ضمن پاسخگویی به این قبیل سؤالات راه را برای بازآرایی منطقی‌تر دیدگاه‌ها در قبال یکدیگر هموار نماید.

عنوان مقاله [English]

The Semantics of Justice in the Domain of Society

نویسنده [English]

  • Husein Tavassoli
faculty member in Baqir Al-Ulum University
چکیده [English]

In spite of a general commonsensical understanding of justice, the plurality of the considerations that are involved in its social applications has subjected the air of justice discourse to confusion. The question is whether the term justice is used univocally in such various domains as law, politics, and economy and whether semantic patterns of justice such as granting right, observing competency, equality, impartiality and balance are reducible to a single comprehensive pattern. No doubt there are opposing views on principles of justice and identification of its instances but question is whether all these themes under the title of justice deal with one and single problem and whether one can speak of the coherent ideas when they are based on different ideological principles and various epistemic foundations. The present article is to show that before entering ideological disputes on theories of justice a semantic analysis of social justice can provide answers to aforementioned questions and pave the way for adopting more reasonable standpoint among rival theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • social justice
  • Semantics
  • realms of justice
  • semantic patterns