منشأ کثرت اسماء الهی در تفسیر عارفان مسلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

چکیده

همۀ اسماء نیکو از آنِ خدای تعالی است. اسماء الهی وسایط فیض حق و منشأ همۀ کثراتی اند که در زوایای هستی راه یافته است. چگونگی ظهور کثرات اسمائی از هستیِ صرف و محض وجود و تبیین عینیّت صفات با ذات حق از ژرف ترین مسائل عرفانی است. در این نوشتار، پس از اشاره به گونه شناسی اسماء و صفات و تأخّر اسماء الهی از مقام ذات، تفسیری از عینیّت صفات با ذات ارائه شده و راه‌هایی که عارفان در تحلیل کثرت اسمائی پیموده اند، بیان شده است. تحلیل عقلی از کثرت اسماء، بازگشت کثرت اسماء به علم ذاتی حق، بازگرداندن  کثرت اسمائی به متعلقات و آثار اسماء، و تحلیل کثرت اسمائی به کثرت شهودی و سلوکی چهار راهی هستند که عارفان برای تحلیل منشأ کثرت اسماء پیموده اند. در نگاه نویسنده، هر یک از این راه‌ها در جای خود پاسخی درست به آن پرسش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Origin of Multiplicity of Divine Names in View of Islamic Mystics

نویسنده [English]

  • Seyyed Qivamoldin Hosseini Siyahkalrudi
faculty member of Imam Sadiq Academy of Islamic Sciences
چکیده [English]

All Names of Beauty belong to God the Exalted. Divine Names are mediation for emanation from the Truth and the ground for all sorts of multiplicity found in the scheme of being. How multiple Names manifest from sheer and pure Being and how the identity of Divine Attributes and Essence should be explained are among the most profound problems in mysticism. The present article is an attempt to give a typology of Divine Names and Attributes and their posterior nature to His Essence, offering an interpretation of the identity of Attributes and Essence and the ways Muslim mystics presented in analyzing the plurality of Names. Rational analysis of manyness of Names, reduction of these Names to essential knowledge of God, understanding plurality in terms of their objects and effects and finally analyzing multiplicity of Names as plurality of vision and manyness of spiritual wayfaring are four different ways by mystics for analysis of the origin of multiplicity. To the author each of these ways is a proper response to that question