نقد و بررسی رابطه نفس و بدن از دیدگاه دکارت با بهره گیری از نظام حکمت متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر گروه فلسفه و کلام پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق(ع)

چکیده

این مقاله پاسخی است به ثنویت افراطی میان نفس و بدن در فلسفة دکارت که معضل تبیین صحیح رابطة آن دو را پیش آورد، چراکه هیچ‌یک از راه‌حل‌های ارائه‌شده به وسیله دکارت درباره چگونگی ارتباط نفس و بدن قانع‌کننده نبوده است؛ دکارت، در نهایت، با اعتراف به ناتوانی خویش، فکر نکردن در این باره را بهتر از فکر کردن می‌داند.
هدف از این مقاله بررسی بهترین پاسخ برای تبیین صحیح و عقلانی نحوة ارتباط نفس و بدن است که تنها در نظام حکمت متعالیه صدرایی یافت می‌شود. از دیدگاه ملاصدرا، نفس در ابتدای حدوث دارای صورتی جسمانی است که بدن مرتبة نازل اوست. آنگاه، در اثر حرکت جوهری، نفس به مراتب بالاتر نایل می‌شود و، در نهایت، نفس روحانیة‌البقاء است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Study of Descartes' View on Mind-Body Relation from the Perspective of Transcendent Philosophy

نویسنده [English]

  • Ali Karshenas
researcher in Imam Sadiq Research Academy
چکیده [English]

The present article is a response to extreme dualism of mind and body offered in philosophy of Descartes, which raised the problem of proper explanation of these two. For none of the solutions provided by Descartes was satisfactory. He finally acknowledged his inability by recommending us not to think about it.
The purpose of the article is examine the best response to rationally and properly explain the way mind and body are related which is to be found in transcendent philosophy of Mulla Sadra. In his view the mind or soul in the initial stage of its generation is corporeal and body is its lower level. As result of substantial motion it attains higher levels and finally can spiritually subsist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : mind and body
  • Cartesian dualism
  • Mulla Sadra
  • corporeally created and spiritually subsistent