مفهوم شناسی واجب الوجود در نظام فکری حکیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌یار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 کارشناس ارشد فلسفه و کلام دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

نزد بسیاری از حکیمان مفهوم واجب‌الوجود مفهومی کلی است و در بحث توحید واجب‌الوجود در پی اثبات وحدت مصداق آن هستیم. این سخن با آموزة ادیان پیرامون خدای واحد شخصی سازگار نیست. شاید برای رفع این نقیصه برخی بر این باور شدند که مفهوم واجب جزئی است و حتی فرض صدق بر افراد کثیر برای آن محال است. بر این اساس، در اولین برخورد با این مفهوم ممکن است تصور کلی بودن آن به ذهن بیاید ولی با تحقیق بیشتر مشخص خواهد شد که این تصور پنداری بیش نیست. در این مقاله در پی بررسی این ادعا هستیم و نظرهای موافق و مخالف را بررسی می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptology of Necessary Being in the Thought of Philosophers

نویسندگان [English]

  • Muhammad Mahdi Gorjian 1
  • Hesamudin Sharifi 2
1 associate professor of Baqir Al-Ulum University
2 graduate student of Baqir Al-Ulum University
چکیده [English]

To many philosophers the concept of Necessary being is a universal concept and in proving unity of necessary being we are to demonstrate the unity of what is signified (mesdaq) of it. This view is not consistent with the doctrine of personal single God of theistic faiths. In order to meet the challenge some come to believe that the concept "necessary being'' is a particular one in such a way that it is impossible to conceive multiple instances for it. Accordingly, universal as it may seem to be at the first glance, through further examination it become clear that it is particular. This article is to examine the pros and cons of the this philosophical view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Necessary Being
  • particular concept
  • universal concept
  • impossible assumption