تحلیل انتقادی ادله رفتارگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

یکی از سؤالات اصلی فلسفة ذهن تبیین هستی‌شناختی اوصاف ذهنی نظیر عشق و محبت و نفرت است. در پاسخ به این سؤال نظریات مختلفی ارائه شده که اهم آنها در قالب نظریات اینهمانی، کارکردگرایی، رفتارگرایی و حذف‌گرایی جای می‌گیرند.
در مقالة پیش‌رو ابتدا به بسترها و زمینه‌های نظریة رفتارگرایی اشاره شده، سپس، به چیستی نظریة رفتارگرایی می‌پردازد. در بخش اصلی نوشتار حاضر به ادلة رفتارگرایان پرداخته شده، و بر اساس روش عقلی، نقاط ضعف و آسیب آن روشن شده است. در پایان، چنین نتیجه می‌شود: از آنجا که ادلة رفتارگرایان با آسیب‌های جدی روبروست نمی‌توان ادعای آنها مبنی بر اینکه حالات ذهنی امری مشهود وظاهری است را پذیرفت بلکه حالات ذهنی را باید امری درونی و باطنی تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of the Arguments for Behaviorism

نویسندگان [English]

  • Mohsen Qumi 1
  • Sayyid Abazar Nabavian 2
1 asstent professor of Baqir Al-Ulum University
2 Ph. D. student of Islamic philosophy in Baqir Al-Ulum University
چکیده [English]

One of the main questions of philosophy of mind is how to explain such mental states as love, hate and compassion. In response to this question different views are developed the important of which are: identity theory, functionalism, behaviorism etc.
The present article is to first have glance at background of behaviorism and then examine the nature of such theory. The arguments offered in support of it are rationally dealt with and critically surveyed. The research concludes that due to the serious objections made to the arguments in question one cannot regard mental states to be merely observable and external matters but they are to be considered as internal esoteric phenomena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behaviorism
  • phenomenalism
  • operationalism
  • environmentalism
  • actual behavior
  • potential behavior
  • categorical mistake