مبانی کلامی جهانی شدن در قرآن کریم از نظرگاه فقه سیاسی شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فقه و اصول و پژوهشگر پژوهشگاه امام صادق(ع)

چکیده

پژوهش پیشِ رو در پی پاسخ به این پرسش است: مبانی کلامی جهانی‌شدن در قرآن چیست؟ این نظام در مقایسه با جهانی‌شدن غربی از چه رکن‌ها، ویژگی‌ها و برتری‌هایی برخوردار است و، از این میان، کدام‌یک مستحق جهانی شدن است؟ روش این پژوهش تحلیلی- عقلی است. این پژوهش پس از بیان مبانی کلامی جهانی شدن در اسلام و غرب به بیان وجوه قوت و برتری مبانی کلامی جهانی شدن در اسلام می پردازد. بر اساس این پژوهش، قرآن کریم کتاب وحی‌ الهی است که برای هدایت انسان در عرصه نظر و عمل در همه عصرها نازل شده است و سرانجام در عصر مهدویت این نظام الهی به شکوفایی نهایی خویش نایل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological foundations of Globalization in the Holy Quran from the Perspective of Shiite Political fiqh

نویسنده [English]

  • Ali Karshenas
Ph. D. of fiqh-wa-usool Researcher of Imam Sadiq Reseach Center
چکیده [English]

The present essay is an attempt to provide response to the question of theological foundations of globalization in the holy Quran. In comparison with the western globalization what are the elements, features, and advantages of Quran system? Of these two which one deserves more to be globalized? Having offered theological foundations for globalization, the article makes allusions to strong points and prominent advantages of those of Islam. As a book of God, holy Quran has been revealed to lead human beings aright in domains of practice and thought throughout the ages so that this divine system attains its final blossoming in era of Reappearance of holy Mahdi in the end of the time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • globalization
  • human dignity
  • Rationality