ادراکات فطری در منظومه معرفتی ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

با نظر به اینکه اساس زندگی انسان مبتنی بر معلومات و معارف او است، توجه به اینکه نظام معرفتی وی بر چه اصولی استوار است و تا چه حد می‌توان بر استحکام و اتقان آنها اعتماد کرد ضروری است. هرچند مباحث معرفت‌شناسی در آثار ملاصدرا به طور پراکنده بیان شده است، ولی ایشان این مباحث را، بر اساس مبانی فلسفی خویش، با ظرافت و استحکام بالایی مطرح کرده است که خود گویای ژرف‌نگری و توجه وی به مباحث معرفت‌شناسی است. یکی از بنیادی‌ترین مباحث معرفت‌شناسی مسئله ادراکات فطری یا همان شالوده و بنیانِ یقینیِ معارف بشری است که اعتقاد و اعتماد به این شالوده معیارِ ارزشمندی و اعتبار ادراکات بشر است. غرض از طرح این بحث این است که با بررسی مبانی معرفتی ملاصدرا، دقت و توجه او را در بیان مبناگروی خود و ذکر مصادیق و کارکردهای آن جویا شویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innate Perceptions in Mulla Sadra’s Epistemic System

نویسندگان [English]

  • Muhammad Taqi Yusofi 1
  • Marziyeh Ezamnejad 2
1 Assistant professor of Baqir Al-Ulum University
2 Ma student in Baqir Al-Ulum University
چکیده [English]

In view of the fact that human life is based on the bulk of his practical and theoretical knowledge, it is essential to see what constitutes as bases of his epistemic system and how reliable and solid they are. Though the epistemic discussions are sporadic in the works of Mulla Sadra he has dealt with them with high degree of accuracy and intricacy, which indicates his deep thought and mindfulness of epistemological treatments. One of the most fundamental of these discussions is that of innate perceptions which constitute the basis of certainty of our acts of knowledge. Belief in and reliance on this foundation is the standard of validity and value of human perceptions. The article is intended to examine Mulla Sadra’s epistemological principles and draw attention to his treatment of foundationalism and its functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innate perceptions
  • Mulla Sadra
  • discursive knowledge
  • Presential Knowledge
  • self-evident
  • primary