اثبات ارتباط برزخیان با اهل دنیا با رویکرد کلام نقلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

انسان‌ها پس از مرگ در قالب بدن مثالى یا جسم برزخى وارد عالم برزخ می‌شوند و به حیات برزخی خویش ادامه می‌دهند و در بهشت و جهنمِ برزخی از نعمت‌های الهی بهره‌مند و از نقمت‌های آن متألم می‌شوند. عالم برزخ و مسئلة ارتباط برزخیان با اهل دنیا و تأثیر و تأثّر آنان بر یکدیگر از مباحث بسیار دقیق و چالشی آموزه‏هاى اسلامى در فرجام‌‏شناسی است، که نیاز به دقت و تأمل عمیق دارد. به همین جهت، این موضوعات برای برخی از گروه‌های اسلامی ابهام‌برانگیز شده است. متکلمان، با استفاده از متون و مستندات اسلامى، ارتباط عالم پس از مرگ را با جهان مادى تبیین کرده و همگی به این موضوع اذعان نموده‌اند.
این نوشتار که با رویکرد ایجابى و با روش توصیفى ـ تحلیلى نگارش یافته است از طریق واکاوى متون روایى در منابع شیعه و اهل تسنن با دسته‌بندی مناسب برای اثبات ادعای یادشده تحت عناوینی چون: امکان ارتباط، وقوع ارتباط، و آثار و فواید ارتباط اقدام نموده و به اشکالات وارده در این زمینه پاسخ داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proof of the Relation of the People Isthmus with the People of This World with a Revealed Theological Approach

نویسنده [English]

  • Akbar Alizadeh
assistant professor or the Academy of Islamic Culture and Sciences
چکیده [English]

After death human beings enter isthmus world with imaginal or purgatory bodies and continue to live in their own imaginal way, enjoying the blessings and pleasures of Paradise and suffering from pains and chastisements of hell. The issue of isthmus is one the controversial problem of eschatology in Islamic doctrines which deserves deep due attention. For this reason, it becomes a source of ambiguity for some Islamic groups. Having used Islamic scriptural evidences, Muslim theologians have explained the close relation of hereafter with material world. With an affirmative approach and analytic-descriptive method the present article attempts to explore hadiths in Shiite and Sunni sources and present appropriate classification to support its claim under such topics as possibility of relation, realization of such relation, results and consequences of  this relation and finally to provide answers to the objections raised on the problem in question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • isthmus world
  • spirit
  • people of isthmus
  • isthmus life
  • Wahhabis
  • mystical audition of death